Malmö Cricket Club Årsmöte 2003 – 23 mars 2003

 

Mötet öppnades kl. 18.35

 

1.       Dagordningen fastställdes

2.       Jaya Reddy valdes till ordförande för mötet och Bilal Zaigham valdes till sekreterare.

3.       Mirza Askari och Rashid Rehman valdes till protokolljusterare.


 

1.       Malmö CCs ordförande Masood Zaigham summerade förra säsongens resultat. Malmö CC spelade väldigt bra (kom på femte plats i allsvenskan) och Malmö CC U-20 vann U-20 allsvenskan.

Klubbens ekonomi nämndes som ett stort problem. Se bifogad kassaberättelse.

2.       Masood informerade sedan att Malmö CC år 2003 skall delta i division II øst i Danmark. Sex matcher skall spelas på hemmaplan (en av hemmamatcherna kan eventuellt flyttas till Köpenhamn) och fyra matcher spelas på bortaplan, varav tre spelas i Danmark och en i Limhamn.

Medlemsavgiften på 400Dkr och avgiften för cricket bollar 2000 Dkr ska betalas till DCF (Danska Cricket Förbundet).

 

3.       Masood informerade att Malmö CC U-19 skall fortsätta att delta i U-19 Allsvenskan. Sex U-19 spelare fanns närvarande på mötet och fastställde att de skulle spela i årets U-19 säsong (Zalmay Daftani, Hassan Niazi, Bobby Sheikh, Omar Ghafoor, Bilal Zaigham och Sunny Sharma).

Klubbens medlemsavgift för att delta i U-19 allsvenskan är 1200 SEK, och dessutom skall alla U-19 spelare licensieras. Licensavgiften per spelare är 50 SEK, dvs 14 x 50 = 700 SEK.

Masood frågade om vilka datum som är passande för U-19 matcherna. Det fastställdes att hemmamatcherna kunde spelas vilka lediga helger som helst under säsongen, men att bortamatcherna skulle spelas i juli.

Masood informerade att MISO är organisationen där alla Malmös idrottsföreningar och klubbar är medlemmar. Föreningsavgiften (200 SEK) för år 2002 är ännu inte betald och för år 2003 skall ytterligare 200 SEK betalas.

4.       Ordförande för mötet Jaya Reddy informerade att klubbens intäkter är noll kronor. Hassan Zaigham, klubbens webmaster, berättade att klubben tjänat in 159 SEK på hemsidans sponsorer.

 

 

 

5.       Klubbens ordförande, Masood, föreslog att klubben skulle öppna ett postgirokonto, för bättre kontroll över utgifterna och intäkterna. Förslaget röstades igenom med absolut majoritet.

 

6.       Hassan Zaigham föreslog att medlemsavgiften bör fastställas på mötet.

Det beslutades att icke-spelande medlemmar inte skall betala medlemsavgift.

Thiagarajan Balasubramanian föreslog att medlemsavgiften för år 2003 borde vara 1000 SEK för spelare med fast anställning, och 500 SEK för studerande eller de med deltidsjobb. Alla resekostnaderna skulle ingå i medlemsavgiften. Förslaget röstades igenom. Det fastställdes att medlemsavgiften skall betalas till klubbens postgirokonto senast den 30 april 2003. Klubbens postgironummer kommer inom kort att meddelas till alla medlemmar.

7.       Jaya Reddy ställde frågan om vilken typ av cricketutrustning klubben bör satsa på att köpa in, d.v.s bollar, bat, pads eller om pengarna borde läggas ut på cricketplanen, mattan och pitchen.

Sunny Sharma föreslog att man borde beställa in en ny matta och att klubben borde satsa på att fixa pitchen. Masood meddelade att en ny matta ligger reserverad hos DCF i Köpenhamn. Han bad medlemmarna också att leta efter en sponsor. Mirza Askari tog på sig ansvaret att söka efter sponsor i Köpenhamn.

Jaya Reddy föreslog att klubben bör jobba på spelplanen (kaninhålen mestadels) och även pitchen för spelarnas säkerhet. Det ska tas kontakt med Malmö Fritids för hjälp.

Det fastställdes sedan att medlemmarna skulle samlas på Bulltoftaplanen kl 15.00 fredagen den 18 april (långfredagen) för att göra i ordning spelplanen och pitchen innan säsongens start.

8.       Val av kapten för seniorlaget. Asad Iqbal, klubbens nuvarande kapten, framförde sin åsikt att laget bör satsa på en ung kapten som han kan hjälpa och träna upp. Masood föreslog att Asad Iqbal skulle fortsätta som lagets kapten med motiveringen att laget har spelat bra under hans ledning. Thiagarajan Balasubramanian stödde nomineringen.. Rashid Rehman framförde sin åsikt om att det är viktigt att ha en erfaren kapten. Asad Iqbal röstades igenom med absolut majoritet.

Val av vice kapten för seniorlaget. Sunny Sharma föreslog att Hassan Zaigham skulle fortsätta att vara lagets vice-kapten. Hassan Zaigham röstades fram till vice kapten med absolut majoritet.

9.       Val av U-19 kapten. Omar Ghafoor föreslog att Bilal Zaigham skulle fortsätta vara lagets kapten med tanke på att han ledde laget till vinst i U-19 allsvenskan. Sunny stödde nomineringen. Bilal Zaigham röstades fram till U-19 lagets kapten med absolut majoritet.

Val av U-19 vice kapten. Bilal Zaigham nominerade Sunny Sharma med motiveringen att han som kapten ville träna upp en yngre vice-kapten som kan ta över efter honom. Sunny röstades fram som U-19 vice kapten med absolut majoritet.

 

10.   Val av ordförande för 2 år. Mirza Askari nominerade Masood Zaigham till valet av  ordförande. Masood Zaigham röstades fram till ordförande med absolut majoritet.

 

11.   Val av kassör för Malmö CC för 2 år. Masood Zaigham nominerade Thiagarajan Balasubramanian till valet av kassör. Thiagarajan Balasubramanian föreslog Zalmay Daftani med motiveringen att ungdomarna måste vävas in i föreningen. Zalmay Daftani framförde att han inte ännu var redo för ett sådant ansvar. Det fastställdes att Thiagarajan Balasubramanian skulle vara kassör för en två-års period. Därefter ska en av ungdomarna ta över.

12.   Val av sekreterare för 2 år. Hassan Niazi röstades fram med absolut majoritet som klubbens sekreterare.

13.   Val av 2 stycken styrelseledamöter med ansvarsområden. Omar Ghafoor och Zalmay Daftani röstades fram till styrelseledamöter.

 

14.   Val av revisor. Masood Zaigham nominerade Jaya Reddy till valet om revisor. Jaya Reddy röstades fram med absolut majoritet.

 

15.   Val av föreningstecknare (kontotecknare) för 2 år. Det fastställdes att klubben skulle ha två föreningstecknare, ordföranden i samarbete med kassören.

16.   Klubbens hemsida. Hassan Zaigham fortsätter som klubbens webmaster. Han frågade om det fanns några önskningar om ändringar på hemsidan. Jon Abbas frågade om det gick att ändra gästbokens struktur, så att man kan läsa fler inlägg åt gången. Hassan Zaigham förklarade att han skulle göra vad han kunde. Det fastställdes sedan att ”player profiles” skulle göras, där man skulle kunna hitta varje spelares sätt att göra batting och bowling samt spelarens statistik.

17.   Press- och informationsansvar. Rashid Rehman nominerade Mirza Askari och Hassan Zaigham nominerade Bilal Zaigham. Hassan Zaigham tillade även att klubben skulle kunna ha två personer ansvariga för press och information. Det fastställdes att Mirza Askari skulle vara press och informationsansvarig i Danmark och att Bilal Zaigham skulle vara ansvarig för kontakt med ECC och även ansvarig för artiklar som publiceras på hemsidan.

 

18.   Två-årsplan. Det beslutades att den nyutnämnda styrelsen (ordförande, Masood Zaigham, kassör, Thiagarajan Balasubramanian, sekreterare, Hassan Niazi, och ledamöter Omar Ghafoor och Zalmay Daftani) skulle sitta i en tvåårs-period, men att kaptener och vice kaptener var utnämnda för en ettårs-period. Det beslutades att laget skulle delta i danska div II øst år 2003 och 2004 för att ge den danska ligan en riktig chans.

19.   Inomhusträning år 2003 – 2004. Jaya Reddy informerade att laget skall träna ytterligare tre gånger innan utomhussäsongens start. Laget kommer att träna följande lördagar: 29/3, 5/4 och 12/4 kl 20.00-22.00 för en kostnad av 200 SEK / timme. Anmälan angående träningarna ska göras till Bilal Zaigham.
 

20.   Juli: resa till London för en cricket vecka. Fråga om kostnaderna.
ECC kan ordna matcher.

Thiagarajan Balasubramanian berättade om hans tidigare tour till London för 2 år sedan. Han menade att touren var ett ypperligt tillfälle att spela på riktiga cricketgrounds och ”turf wickets”. Han rekommenderade alla att absolut resa dit.

Intresseanmälan gavs av: Asad Iqbal, Bilal Zaigham, Bobby Sheikh, Hassan Niazi, Hassan Zaigham, Mirza Askari, Omar Ghafoor, Rashid Rehman, Sunny Sharma, Thiagarajan Balasubramanian och Zalmay Daftani.

 

21.   Nästa årsmöte skall hållas söndagen den 5 oktober 2003.


Övrigt:


Coach, Jaya Reddy förklarade att det var viktigt att varje spelare även tänker på sin fitness. Han bad alla spelare göra 15 armhävningar, 15 sit-ups, ryggövningar och dessutom jogga minst 15 minuter om dagen.

Det beslutades att lagets ”selection committee” skall bestå av coach (Jaya Reddy), manager (Masood Zaigham), kapten (Asad Iqbal) och vice-kapten (Hassan Zaigham).

Hassan Niazi frågade om knock-out turneringen som skulle spelas i Köpenhamn under säsongen. Hassan Zaigham informerade att i det preliminära spelschemat hade DCF glömt bort Malmö CC, men att de skrivit på sin hemsida att de har uppmärksammat missen och att ett reviderat schema snart fastställs.


Mötet avslutades kl. 21.30.


Justerare                                                           Justerare

 

 

 

 

/Mirza Askari/                                                   /Rashid Rehman/