8 Maj 2004, Bulltofta, Malmö

Årsmöte år 2004 - Malmö Cricket Club

 

Närvarande under mötet (15 st):

Jaya Reddy, Masood Zaigham, Thiagarajan Balasubramanian, Asad Iqbal, Hassan Niazi, Zalmay Daftani, Ali Nawaz, Sanaullah Habibzai, Hassan Zaigham, Chaudhry Atta Elahi, Bhagwant Singh, Noor Zadran, Ahmed Zadran, Sudarshan Y S och  Rehan Ali Khan.

 

Frånvarande från mötet (18st):

Alan Nahum, Christofer Britto, Asif Shaikh, Rashid Mahmood Rehman, Ahmed Sahota, Mohammad Daud Khan, Adnan Khan, Umair Ali Khan, Jon Assim Abbas, Mohammad Qasim, Omar Hayat Mirza, Bobby Shafi Sheikh, Omar Javed Ghafoor, Bilal Haider Zaigham, Hamza Raja, Sunny Sharma, Fazel Zadran och Saad Raja.

 

Mötet öppnades av ordförande Masood Zaigham kl 12.00.

Samtliga närvarande hälsades välkomna.

 

-         Ordförande Masood Zaigham inledde med att påminna samtliga närvarande att styrelseledamöterna som valdes vid förra årets årsmöte valdes för två år och sitter kvar tills nästa år.

 

-         Ekonomi
Kassör Thiagarajan Balasubramanian presenterade 2003 års bokslut och lämnade redogörelse till samtliga närvarande (redogjorde för intäkter och kostnader). Han redovisade vilka som hade betalat medlemsavgifterna år 2003 och nämnde att en hel del inte hade betalat. Han varnade för att klubben inte kan drivas om samtliga medlemsavgifter inte betalas i tid. Kvarvarande saldo på banken från den 1 januari 2004 var 528 kronor.

Planeringen inför årets säsong påbörjades. Det bestämdes att klubben skall delta i både division 2 öst i danska ligan samt Breddepokalen, under Danska Cricketförbundet.

Medlemsavgifter för år 2004 fastställdes till 1000 kronor för medlemmar med fast inkomst och 500 kronor för övriga samt studerande. Medlemsavgiften täcker säsongens samtliga utgifter, inklusive resekostnader till Köpenhamn.

Årsavgift till Danska Cricketförbundet 600 Dkr; avgift för seriespel i division 2 öst
400 Dkr; avgift för Breddepokalen 200 Dkr. Totalt 1200 Dkr.

Resekostnader till Köpenhamn: 3 bilar med Brobizz, för att spela 6 bortamatcher beräknas till cirka 5500 SEK.

Matchbollar kommer att kosta ca 4000 Dkr. Kassören Thiagarajan Balasubramanian meddelade att klubben totalt behöver ca 13000 SEK inför säsongstarten (all utrustning tillkommer).

 

-         Ordförande lämnade information angående spelschema inför matcherna och träningen för ungdomar i sommar, som skall hållas av vår tränare Jaya Reddy varje tisdag och torsdag. Information lämnas regelbundet på Malmö Cricket Clubs hemsida, som är den bästa, mest uppdaterade cricketsidan i Sverige (http://www.malmocc.com/).

 

-         Val av lagkapten

Asad Iqbal meddelade att han inte längre ville fortsätta som lagkapten; utan hellre såg att någon yngre tog vid. Rashid Rehman nominerade sig själv till valet av lagkapten via e-mail. Jaya Reddy tyckte att lagkaptenen ska vara en spelare som har en given plats i startelvan. Jaya Reddy föreslog att den nuvarande vice lagkaptenen Hassan Zaigham borde väljas till lagkapten. Efter omröstning valdes Hassan Zaigham enhälligt till lagkapten. Hassan Zaigham tackade alla för att ha blivit vald till lagkapten och förklarade att han känner sig redo för uppdraget. Han poängterade att laget har en svår uppgift framför sig och att vi nu måste satsa på att vinna ligan och även försvara vår titel i Breddepokalen. Ordföranden tyckte att lagkaptenen och vice lagkaptenen borde väljas för 2 år. Hassan Zaighams önskemål var att val bör ske årligen. Förslaget godkändes.

 

-         Val av vice lagkapten

Thiagarajan Balasubramanian nominerade Ahmed Sahota till vice lagkapten. Nomineringen stöddes av Coach Jaya Reddy. Ahmed Sahota hade i sin frånvaro lämnat förslag att nominera Thiagarajan Balasubramanian. Då även Thiagarajan Balasubramanian stödde valet av Ahmad Sahota som vice lagkapten, valdes Ahmed Sahota till vice lagkapten enhälligt.

 

-         Ordförande Masood Zaigham tackade Coach Jaya Reddy för att han alltid ställer upp frivilligt och kommer ända från Lund för att träna Malmö Cricket Club utan ersättning. Vi måste uppskatta hans insats för laget som kostar honom både tid och pengar.

 

-         Problemet att medlemmar inte ställer upp på träningarna, särskilt när Coach är närvarande, togs upp. Ordförande Masood Zaigham och Coach Jaya Reddy förklarade tydligt att enbart spelare som regelbundet kommer på träningarna kan delta i matcherna. Coach berättade att han har en stor del i laguttagningen inför matcherna och framförde att det är väldigt viktigt att alla spelarna kommer till träningarna när han är på plats.

 

-         Nästa årsmöte planeras till årsskiftet 2004-2005.

 

-         Ordförande tackade samtliga närvarande medlemmar och önskade laget lycka till inför säsongen.

 

-         Mötet avslutades kl 13.30.

 

 

 

 

Masood Zaigham                                                                       Hassan Niazi
Ordförande, Malmö Cricket Club                                                Sekreterare, Malmö Cricket Club