2 april 2005

 

Årsmöte år 2005 – Malmö Cricket Club

 

Närvarande vid mötet (13 st)

Masood Zaigham, Asad Iqbal, Ahmad Sahota, Hassan Zaigham, Bilal Zaigham, Rashid Rehman, Zalmay Daftani, Sunny Sharma, Sanaullah Habibzai, Ahmed Zadran, Noor Zadran, Mathew Edwards och Ali Nawaz.

 

Frånvarande från mötet (19 st)

Jaya Reddy, Christopher Brito, Balasubramanian Thiagarajan, Asif Shaikh, Sudershan Y.S., Alan Nahum, Fazel Zadran, Daud Khan, Adnan Khan, Umair Ali Khan, Rehan Ali Khan, Mohammad Qasim, Hassan Niazi, Omar Ghafoor, Bobby Sheikh, Hammad Rafiq, Waqar Hussain, Hameed Besmal och Malyar Gholammuhayddin.

 

Mötet öppnades av ordförande Masood Zaigham kl.19.30.
Samtliga närvarande hälsades välkomna.

 

-        Ordförande Masood Zaigham inledde med att meddela samtliga närvarande att Hassan Zaigham och Bilal Zaigham blivit uttagna i Svanholm Cricketclubs elitlag och kommer att spela för Svanholm den kommande säsongen. Han sade att samtidigt som att klubben kommer att sakna dessa spelare, är vi glada att de får chansen att spela i Elitdivisionen. Följaktligen, ger detta även tillfälle för andra spelare i Malmö CC att spela mer och befästa sin plats i startelvan.

 

      Ordförande meddelade att Balasubramanian Thiagarajan och Sudershan Y.S. i år kommer att spela för Lund CC i division 3. Hassan Zaigham, Bilal Zaigham, Balasubramanian Thiagarajan och Sudershan Y.S. kommer allihopa att fortsätta vara medlemmar i klubben.

 

      Zalmay Daftani frågade om det skulle bli problem att få ihop ett komplett lag till årets säsong. Ordförande Masood Zaigham svarade att det inte blir något problem att få ihop ett lag, då han känner till många nyinflyttade spelare som visat intresse för att spela med klubben.

 

-        Medlemskapsavgifter för 2005

      Medlemsavgift fastställdes till 1000:- för medlemmar med fast anställning.  Medlemsavgift fastställdes till 500: - för övriga samt studerande medlemmar.

 

      Ordförande föreslog att icke-seriespelande medlemmar också skall betala någon sorts medlemskapsavgift, som tillåter dem att träna och spela vänskapsmatcher med klubben. Förslaget godkändes enhälligt.

 

      Medlemsavgifter fastställdes till 400:- för icke-seriespelande medlemmar med fast anställning.

      Medlemsavgifter fastställdes till 200:- för övriga samt studerande icke-seriespelande medlemmar.

 

      Söndagen den 15 maj fastställdes som sista datumet för betalning av medlemsavgift.

 


-        Val av kapten

      Ordförande Masood Zaigham föreslog tidigare vicekapten Ahmad Sahota till ny kapten. Förslaget styrktes av Mathew Edwards, Asad Iqbal, Ahmed Zadran och Zalmay Daftani.

      Ahmad Sahota valdes enhälligt till ny lagkapten för Malmö CC. Ahmad tackade för förtroendet, men lade till att han behöver ett par dagar för att betänka sin position i klubben.

 

-        Val av vicekapten

      Mathew Edwards föreslog Sanaullah Habibzai till ny vicekapten.

      Sanaullah Habibzai tackade nej till nomineringen.

      Ahmad Sahota föreslog Zalmay Daftani till sin vicekapten. Nomineringen styrktes av Bilal Zaigham.

      Zalmay Daftani valdes enhälligt till ny vicekapten.

 

-        Val av ordförande

      Sunny Sharma föreslog Masood Zaigham att fortsätta som ordförande.

      Masood Zaigham valdes enhälligt till ordförande.

 

-        Val av sekreterare

      Ordförande Masood Zaigham föreslog Sanaullah Habibzai till ny sekreterare.

      Sanaullah Habibzai valdes enhälligt till ny sekreterare. Sanaullah sade att han kommer att behöva hjälp med jobbet till en början. Det bestämdes att Bilal Zaigham skulle hjälpa sekreteraren och delta i jobbet som sekreterare.

 

-        Val av kassör

      Mathew Edwards föreslog Bilal Zaigham till kassör. Bilal Zaigham tackade nej till nomineringen.

      Bilal Zaigham föreslog Mathew Edwards till kassör. Nomineringen styrktes av Sunny Sharma och Ahmad Sahota. Mathew Edwards tackade nej till nomineringen.

      Ordförande Masood Zaigham föreslog Ahmed Zadran till ny kassör.

      Ahmed Zadran valdes enhälligt till ny kassör.

 

-        Webmaster

      Hassan Zaigham fortsätter som webmaster ytterligare ett år.

 

-        Coach

      Jaya Reddy fortsätter som coach, men bad ordförande Masood Zaigham att meddela att han inte kan delta lika regelbundet på träningarna, utan att han finns till förfogande om enskilda spelare behöver hjälp eller om bestämda coaching sessions schemaläggs.

 

-        Ekonomi

      Ordförande Masood Zaigham presenterade 2004 års bokslut i kassör Balasubramanian Thiagarajans frånvaro. Han redovisade vilka som hade betalat sin medlemskapsavgift och nämnde att vissa inte betalat. Han redogjorde för intäkter och utgifter och meddelade att klubbens ekonomi idag ligger på -1439:-.

 

      Planering inför kommande säsong påbörjades. Klubben ska delta i både division 2 öst i danska ligan samt Breddepokalen, under Danska Cricketförbundet (DCF).

 

      Avgifter till DCF (årsavgift, avgift för seriespel samt avgift för spel i Breddepokalen) och kostnader för matchbollar beräknas bli 3200 Dkr. Utöver detta består utgifterna av resor till Köpenhamn (Brobizz) och även andra fasta avgifter, t.ex. medlemsavgift till MISO och Malmö Fritid.

      Klubben har även fått hjälp med ekonomin tack vare donationer från bl.a. Masood Zaigham och Balasubramanian Thiagarajan (bensinkostnader för resor) och Ali Nawaz som donerade fyra träningsbollar till klubben.

 

-        Träningar

Ordförande Masood Zaigham meddelade att klubben har en inomhusträning tillgodo i inomhushallen vid Vikenbadet i Furulund. Det fastställdes att laget skulle träna där lördagen den 16 april kl.20.00. Ahmed Zadran, Ali Nawaz, Noor Zadran, Zalmay Daftani, Hassan Zaigham, Bilal Zaigham och Sanaullah Habibzai meddelade att de kommer att delta på träningen. Sunny Sharma och Mathew Edwards skulle höra av sig innan lördagen.

 

Noor Zadran föreslog att träningstiderna på Bulltofta skulle fortsätta att vara på tisdagar och torsdagar.

Zalmay Daftani föreslog att klubben skulle träna tisdagar och fredagar.

Tisdag och torsdag röstades fram som träningsdagar med fyra röster mot en (8st. valde att inte rösta).

Ungdomsträningar och coaching (Under-19) kommer att hållas på lördagar. Masood Zaigham meddelade att ca. 10 stycken nya ungdomar har anmält sitt intresse.

 

 

 

 

 

 

Masood Zaigham                                                             Sanaullah Habibzai

Ordförande, Malmö Cricket Club                                    Sekreterare, Malmö Cricket Club